Hiiop

13.06.2019

Blogi: Amigo-mentorointi

Satu Puolitaival

Jo vuodesta 2011 toiminut Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-mentorointiohjelma tarjoaa 16-29-vuotiaille nuorille vuoden ajaksi mentorin; rinnallakulkijan, ystävän, turvallisen aikuisen. Nuoria ohjataan mentoroinnin pariin muun muassa Vamos-toiminnan, sosiaalityöntekijöiden, mielenterveyspalvelujen, koulukuraattorien tai vanhempien kautta. Noin 35 % nuorista ovat maahanmuuttajataustaisia. Ohjelmassa mukana olevilla nuorilla on yleensä jo olemassa jonkinlainen tukiverkko eikä heillä ole akuutteja vakavia ongelmia (päihteet, rikollisuus, tms.), mutta he kaipaavat vierelleen luotettavan aikuisen, jonka kanssa edetä aikuisuuden kyynnykseltä eteenpäin. Vuonna 2018 Amigossa oli mukana n. 70 mentorointiparia.

Mentorit ovat aivan tavallisia vapaaehtoisia ihmisiä. Ikähaarukka mentoreilla on tällä hetkellä 19-73 vuotta ja mukana on sekä miehiä että naisia kaikenlaista taustoista. Vapaaehtoinen ei tarvitse mitään erityistaitoja, ainoastaan halun tavata ja tukea nuorta vuoden ajan. Kaikki mentorit perehdytetään toimintaan ja heillä on koko vuoden ajan mahdollisuus saada apua ja tukea Amigon työntekijöiltä. Vertaistukea mentorit saavat mentoripiireistä.

Mentorointiparit muodostetaan haastattelujen pohjalta. Nuorella voi olla erityistoiveita mentorin suhteen. Vapaaehtoisilta mentoreilta kysytään aina minkälaisten asioiden ja nuorten kanssa he ovat valmiita toimimaan. Näihin kysymyksiin on tärkeä vastata rehellisesti – siitä ei saa mitään ’lisäpisteitä’, jos sanoo olevansa OK aivan kaiken suhteen. Lopullisesti parit muodostetaan kuitenkin Amigon ammattitaitoisten työntekijöiden arvion ja herkän vaiston perusteella. Amigo-toiminnassa nuori ja mentori voivat olla eri sukupuolta, eri kansalaisuuksia, erilaisia sukupuoli-identiteetiltään, terveydentilaltaan tai taustaltaan. Toiminnan ytimessä on yhdenvertaisuus, avarakatseisuus, luottamuksellisuus ja erilaisuuden sekä toisen rajojen kunnioittaminen. Mentorointisuhteessa hyvin erilaiset ja eritaustaiset ihmiset voivatkin avartaa toistensa maailmaa ja ajattelua sekä kokemuspohjaa ennennäkemättömällä tavalla. Monet mentorit kertovat oppineensa mentorivuoden aikana paljon myös itsestään.

Amigo-mentoroinnin työntekijät Emilia Mertanen ja Malla Tirkkonen haastattelevat ja perehdyttävät toimintaan.

Amigo-mentoroinnin työntekijät Emilia Mertanen ja Malla Tirkkonen haastattelevat ja perehdyttävät toimintaan.

Amigo-toiminta on diagnoosivapaata vyöhykettä. Nuori voi päättää, mitä hän haluaa itsestään ja elämästään kertoa, Amigossa tämän rajan kunnioittaminen on hyvin tärkeää. Taustasta, traumoista, terveydentilasta tai mielenterveysongelmista kertominen on henkilökohtainen päätös ja jokainen tuntee omat rajansa. Tällöin mentorointi voi alkaa puhtaalta pöydältä ja nuori saa olla oma itsensä ilman mahdollista menneisyyden painolastia, joka voi näkyä eri tavoin hänen elämänsä muilla osa-alueilla. Mentorin tarkoitus ei myöskään ole ”ratkaista nuoren arvoitusta” tai yrittää udella ja kysellä nuoren mahdollisista ongelmista. Luottamus syntyy ajan myötä ja nuori avautuu jossain vaiheessa, jos haluaa. Mentori ei myöskään tee päätöksiä nuoren puolesta, ole aina tavoitettavissa tai ratkaise nuoren ongelmia olivatpa ne sitten millä elämänalueella hyvänsä. Mentori on turvallinen vapaaehtoinen aikuinen, ei terapeutti tai viranomainen. Olennaista on tukeminen ja läsnäolo – ihmisenä toiselle oleminen. Tärkeintä mentoroinnissa on rento yhdessäolo, juttelu, kuuntelu, nuoren rohkaiseminen ja ohjaaminen itsenäisen aikuisuuden polulle. Joskus on tärkeää antaa nuoren myös tehdä omat virheensä ja oppia niistä – olennaista on, että silloinkin mentori on ystävällisesti tukena ja yhdessä pohtimassa seuraavaa askelta, ei kertomassa mitä olisi pitänyt tehdä.

Parit tapaavat yleensä 1-2 kertaa kuukaudessa, jotkut toki useamminkin. Amigon työntekijä on mukana ensimmäisessä ja viimeisessä tapaamisessa. Kahden ja kuuden kuukauden kohdalla kuulumisia kysellään puhelimitse. Vuodessa parille annetaan 80 € käyttörahaa esimerkiksi kahvitreffejä tai elokuvissa käyntiä varten. Amigo-mentorointi järjestää myös kaikille pareille tarkoitettuja yhteisiä aktiviteettejä noin kahden kuukauden välein.

Amigon mentoreille ja nuorille järjestelään erilaisia aktiviteetteja säännöllisesti. Tässä mentoripari pelaamassa mölkkyä.

Amigon mentoreille ja nuorille järjestelään erilaisia aktiviteetteja säännöllisesti. Tässä mentorointipari pelaa mölkkyä.

Mentorointi antaa paljon sekä nuorelle että mentorille. Nuori saa tukea ja rohkeutta sosiaalisten taitojen harjoitteluun, itsenäistymiseen ja oman polkunsa löytämiseen. Sekä mentori että nuori oppivat arvostamaan erilaisuutta ja erilaisia taustoja sekä tapoja ajatella ja toimia. Moni kertoo oppineensa itsestään vuoden aikana todella paljon. Amigo-mentorointiohjeman onnistumisesta kertoo paljon myös se, että monet pareista jatkavat vuoden jälkeen yhteydenpitoa.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi täältä:

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/nuorille/amigo-mentori/ https://www.hiiop100.fi/tehtavat/3326

Huom! Seuraava mentorivalmennus järjestetään Helsingissä 18.6 klo 17, voit ilmoittautua siihen tämän linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/135ab8a4-134b-4bcc-bf8d-4ff448f90ed0?displayId=Fin1785450