Hiiop

01.12.2017

Valokeilassa Vuoden vapaaehtoisehdokas: Katja Oittinen

Katja Salmi

Katja Oittinen on toiminut monipuolisissa vapaaehtoistehtävissä Palveluoperaatio Saappaan toiminnan eri osa-alueilla kuten kahvilassa, kadulla, netissä ja koulutustapahtumissa. Tämä kaikki vaatii erilaista tietotaitoa ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Katja kertoo, että kaikki saapaslaiset ovat koulutettuja etsivän nuorisotyön vapaaehtoisia. Koulutuksessa painottuvat käytännön kohtaamistaidot nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Saappaan tavoitteena on olla läsnä ja kuunnella, auttaa ja ohjata eteenpäin. Saapaslaiset saavat myös ensiapukoulutuksen ja valmiudet ohjata nuori tai nuori aikuinen tarvittaessa ammattilaisen puoleen.

Koulutuksen antamien taitojen lisäksi saapaslainen tarvitsee myös kärsivällisyyttä kohdata eteen tulevat tilanteet sekä kykyä pysyä rauhallisena ja olla apuna järkkymättä itse, Katja luettelee. Tärkeää on myös kyetä tunnistamaan tilanteissa heränneet omat tunteet sekä pystyä käsittelemään niitä, hän jatkaa. Ohjaajana Katjan on myös huolehdittava vapaaehtoisten työnohjaukseen osallistumisesta.

Nuorten rinnalla kulkeminen tuo Katjalle hyvän mielen. Saapas-koulutuksen aloittaessaan Katja oli itsekin nuori, vasta 17-vuotias. Varsinkin nuorempana vapaaehtoisuus ikätovereiden parissa antoi perspektiiviä myös omaan elämään ja omiin valintoihin, Katja kertoo. Vapaaehtoistyökokemus on antanut Katjalle myös rohkeutta vanhemmuuteen. Välittäminen, luottamus, avoimuus ja huomioiminen ovat konkreettisesti läsnä vanhemmuudessa. Ne ovat myös saapaslaisen kohtaamisen kulmakiviä, Katja painottaa.

Mukanaolo Saapasperheessä on rikastuttanut Katjan elämää.

— Olen kokenut auttamisen iloa ja yhteisöllisyyttä saapaslaisten kanssa sekä tutustunut muiden paikkakuntien vapaaehtoisiin ja ohjaajiin. Lisäksi olen oppinut roisille ja "huonolle" huumorille ja saanut olla mukana nuorten elämässä ohikiitäviä hetkiä ja luoda monipuolisesti omaa kuvaani suomalaisesta nuorten ja nuorten aikuisten todellisuudesta.

Tällä hetkellä vapaaehtoistyössä vaativinta on NettiSaappaan toiminnan kehittäminen. On haastavaa tavoittaa nuoret verkossa ja kohdata heidät kirjoittamalla. Siinä, kuinka olla apuna uusien alustojen kautta ja läsnä uusilla tavoilla internetissä, riittää vielä opittavaa, Katja pohtii.

Vaikka ansiotyön, perheen ja vapaaehtoistyön aikataulujen yhteensovittaminen on joskus vaikeaa, Katjalle vapaaehtoisuus on niin olennainen osa elämää, ettei hän voisi kuvitella elämäänsä ilman sitä. Hän kokee itsensä onnekkaaksi, että hänellä mahdollisuus ja voimavaroja tehdä vapaaehtoistyötä. Katjalle on tärkeää, että hän saa olla nuorten tukena ja auttaa heitä elämässä eteenpäin. Saappaassa hän saa olla mukana myös niissä hyvissä hetkissä, joista nuori tai nuori aikuinen saa voimaa elämäänsä ja rakentaviin tulevaisuuden valintoihin.

Katjalle vapaaehtoisuus on valinta, jonka hän on tietoisesti tehnyt jo yli neljännesvuosisadan ajan.

— Se on valinta käyttää aikaansa, valinta laittaa itsensä alttiiksi ja valinta auttaa. Minä olen valinnut Saappaan, koska koen sen mutkattomaksi, henkilökohtaiseksi ja toimivaksi tavaksi auttaa nuoria ja nuoria aikuisia. Se motivoi minua, että ajattelen osaltani auttavani Suomea parempaan tulevaisuuteen auttamalla maamme nuoria niissä hetkissä ja siellä missä apua tarvitaan. Haluan myös ymmärtää maailmaa, maatamme, ihmisiä ja etenkin nuoria tässä hetkessä.

Katja muistaa saapaslaisten aamuöiset loppupalaverit 1990-luvulla Kajaanin seurakunnan virastotalon Saapas-tiloissa, joissa oli sinä iltana ollut kymmeniä nuoria selviämässä humalasta, sydänsuruista tai riidoista. Hänelle on jäänyt lähtemättömästi mieleen auttamisen jälkeinen hyvä olo, keskinäisen yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunne, tunne siitä, että he olivat jakaneet sinä yönä vapaaehtoistyötä tehdessään jotain erityislaatuista myös keskenään. Tämä kokonaisvaltainen kokemus, joka edelleenkin toistuu ajoittain Saapas-päivystysten yhteydessä, pitää Katjan kiinni vapaaehtoistyössä.

  • Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 2.12.2017 Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Yleisöäänestyksellä valittiin kymmenen kärki, josta arvovaltainen raati valitsee voittajan. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä.

Seuraa vapaaehtoisteemaista keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kerro, millainen on sinun päiväsi vapaaehtoisena #hiiop

  • Facebook: @Hiiop
  • Instagram: @Hiiop100
  • Twitter: @Hiiop100