Hiiop

02.05.2018

Suomalaisten vapaaehtoistyö lisääntynyt

Jo 2,2 miljoonaa suomalaista eli 40 prosenttia osallistuu vapaaehtoistyöhön. Kolmessa vuodessa vapaaehtoistyö on lisääntynyt 7 prosenttia eli noin 400 000 suomalaista on aloittanut vapaaehtoistyön.

Tänään julkistetun kyselyn mukaan vapaaehtoistyötä tehdään eniten lasten ja nuorten parissa sekä liikunnan ja urheilun parissa. Kolme suosituinta vapaaehtoistyön tapaa ovat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät. Edellinen selvitys tehtiin vuonna 2015.

Ajanpuute edelleen suurin este

Ylivoimaisesti tärkein syy sille, että vapaaehtoistyötä ei tehdä, on ajanpuute. Moni nimeää vapaaehtoistyön esteeksi myös sen, että ei ole pyydetty mukaan tai ei tiedä miten päästä mukaan. Reilu puolet vastanneista tekisi vapaaehtoistyötä, jos pyydettäisiin.

Kyselyn mukaan vapaaehtoistyö ei ole muuttunut lyhytkestoisemmaksi viime vuosina. Vapaaehtoistyötä tehdään edelleen pitkäkestoisesti, säännöllisesti ja kasvotusten järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana. Samalla kuitenkin kolmasosa vastaajista sanoo osallistuvansa vain lyhytkestoiseen vapaaehtoistyöhön.

Vapaaehtoistyöhön käytettävä aika on myös vähentynyt vapaaehtoistyön tekijöiden määrän kasvaessa. Vapaaehtoistyötä tehtiin reilut 15 tuntia neljän edeltävän viikon aikana. Vuonna 2015 vastaava luku oli hieman yli 18 tuntia.

Naisten ja nuorten vapaaehtoistyö lisääntynyt

Naisten osuus vapaaehtoistyön tekijöistä on kasvanut viime vuosien aikana ja naiset osallistuvat miehiä enemmän vapaaehtoistyöhön. Myös nuorten vapaaehtoistyö on lisääntynyt samalla kun eläkeläisten ja miesten vapaaehtoistyö on vähentynyt. Nuorista varsinkin ammattikorkeakouluopiskelijat ja koululaiset ovat innokkaimpia.

Vapaaehtoistyössä oppii vuorovaikutustaitoja

Kyselyssä selvitettiin myös oppimista vapaaehtoistyössä. Tärkeimmäksi vapaaehtoistyössä opituksi taidoksi vastaajat nimesivät vuorovaikutustaidot. Myös viestintätaidot ja osaamisen kehittyminen ohjaus- ja valmennustehtäviin. Moni koki saaneensa vapaaehtoistyöstä myös verkostoja.

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -tutkimusraportti kertoo vapaaehtoistyön tekemisen trendeistä Suomessa. Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla 1000 henkilöä ympäri Suomea.

*Hiiop100.fi on kaikille avoin ja maksuton vapaaehtoistyön välityspalvelu, josta kuka tahansa voi etsiä oman tapansa tehdä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiskeikalle ilmoittautuminen on yksinkertaista. Vapaaehtoinen etsii mieleisen vapaaehtoistehtävän paikan, ajankohdan tai teeman mukaan ja ilmoittautuu osallistujaksi. Palvelu yhdistää vapaaehtoisen ja tehtävän järjestäjän. *