Hiiop

01.12.2017

Valokeilassa Vuoden vapaaehtoisehdokas: Terttu Miettinen

Katja Salmi

Terttu Miettinen tekee vapaaehtoistyötä Suomen Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeessa.

Kyseessä on muutos- ja hyvinvointivalmennus eläkkeelle siirtyville. Terttu on ollut mukana kehittämässä ja ideoimassa eläkevalmennuksen sisältöä sekä toiminut valmentajana. Valmennuksen keskipisteenä on kunkin valmennettavan tukeminen oman näköiseen ja omien arvojen mukaiseen eläkeläisyyteen.

Hanke on tuottanut Tertulle iloa ja onnistumisen elämyksiä. Se on opettanut hänelle, kuinka kohdata ihminen suuren elämänmuutoksen, eläköitymisen kynnyksellä. Terttu kokee palkitsevana, että on saanut osallistua vapaaehtoisena valmennuksen sisällön rakentamiseen ja olla luomassa uudenlaista näkökulmaa tulevaisuuteen yhdessä valmennettavien kanssa.

Vapaaehtoistyössä Terttua motivoivat ihmisten kohtaaminen sekä uusien asioiden oppiminen ja niiden jakaminen. Hän kokee tärkeäksi myös muiden vapaaehtoisten kanssa jakamansa hetket kuulumisten vaihtamisen parissa. Lisäksi inspiroivat hankkeen tulevat haasteet, kuten eläkevalmennuksen juurruttaminen Suomeen, sekä jatkohankkeen odottaminen.

Terttu kokee, että yhteiskunnan vähäiset resurssit huomionottaen on erittäin tärkeää jatkaa vapaaehtoistoimintaa ja kehittää sitä juuri tämän hetken tarpeita vastaavaksi. Ihmiset tarvitsevat vapaaehtoisia. Terttu kokee erityisen merkittäväksi vanhusten, nuorten ja lasten parissa tehtävän vapaaehtoistyön. Terttu muistuttaa, että vapaaehtoisilla on runsaasti arvokasta tietotaitoa, eikä sen välittämistä suullisesti, kirjallisesti ja median kautta tule unohtaa.

Yhteiskunnallisesti on erittäin tärkeää voida kehittää vapaaehtoistyön muotoja sellaisiksi, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus osallistua voimavarojensa mukaiseen vapaaehtoistyöhön, Terttu korostaa. Hän uskoo, että IT-vallankumous on tuonut mukanaan mahdollisuuksia, joita ei vielä osata hyödyntää esim. ystävätoiminnassa tai etsivässä senioritoiminnassa.

Tertun on vaikea kertoa mikä on vapaaehtoistyössä parasta, sillä 25 vuoden aikana hänelle on kertynyt paljon parhaita kokemuksia.

— Todella sykähdyttäviä hetkiä koin ollessani pitkään Juankosken Punaisen Ristin puheenjohtajana. Hallituksessamme vallitsi vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne: yhdessä keskustelimme, nauroimme kommelluksille, suunnittelimme ja toteutimme asioita kuntalaisten sekä tietenkin jäseniemme käyttöön. Se oli ihanaa ja opettavaista aikaa!”

Ikimuistoisia ovat myös retket, joita Terttu teki vapaaehtoisena omaishoitajien, liikuntarajoitteisten, nuorten mielenterveyskuntoutujien sekä vanhusten kanssa. Retket kestivät useita päiviä ja ne ulottuivat toisinaan aina Viroon asti. Paljon unohtumatonta sattui ja tapahtui. Terttu kertoo retkellä olleesta vanhuksesta, joka sai nauttia kasvohoidosta ensimmäistä kertaa. Kasvohoidon jälkeen hän ei tiennyt itkeäkö vai nauraa, niin suuri elämys se oli ollut hänelle.

Vapaaehtoistyö on opettanut Tertulle muutakin kuin kokonaisvaltaisia elämäntaitoja ja avarakatseisuutta.

— Ihmisen kohtaaminen ihminen-ihmiselle on todella tärkeää, kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Sen olen myös oppinut, ettei kaikilla ihmisillä ole vieläkään mahdollisuuksia tasavertaiseen elämään. Kaikkeen ei voi itse vaikuttaa, vaan yhteiskunnalliset muutokset tuovat paljon uusia elementtejä ihmisten arkielämään. Esim. työttömyys, joka ei ole itse aiheutettua, tuo paljon puutteita sosiaaliseen, sekä taloudelliseen tilanteeseen.

Vapaaehtoistyö on Tertulle niin rakas harrastus, ettei hän osaa kuvitellakaan siitä luopumista.

— Toki olen joutunut pitämään lyhyitä taukoja terveydellisistä syistä, mutta kyllä on ollut kaipuu takaisin ”ristiläiseksi” kaverien joukkoon.

*Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 2.12.2017 Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Yleisöäänestyksellä valittiin kymmenen kärki, josta arvovaltainen raati valitsee voittajan. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. *

Seuraa vapaaehtoisteemaista keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kerro, millainen on sinun päiväsi vapaaehtoisena #hiiop

  • Facebook: @Hiiop
  • Instagram: @Hiiop100
  • Twitter: @Hiiop100