Hiiop

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Hiiop100.fi?

Hiiop on vapaaehtoistoiminnan tori ja kohtaamispaikka. Täältä löydät helposti itsellesi sopivat tavat ja paikat tehdä vapaaehtoistyötä. Voit etsiä vapaaehtoistehtävää teeman, paikan ja ajankohdan mukaan. Voit myös ilmoittaa sivustolla vapaaehtoistehtävän, jota olet itse järjestämässä ja etsiä vapaaehtoisia sekä koota sivuston kautta ilmoittautumiset vapaaehtoistehtävääsi. Sisältö lisääntyy sitä mukaa, kun vapaaehtoistoiminnan järjestäjät ottavat sivuston käyttöönsä.

Hiiop100.fi sivuston ylläpidosta sekä kehittämisestä vastaa OP Ryhmä. OP tekee sivustoon liittyen tiivistä yhteistyötä erilaisten vapaaehtoistoiminnan järjestäjien kanssa.

Mitä on vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa, vapaasta tahdosta kumpuavaa palkatonta ja maksutonta toimintaa, joka hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella. Vapaaehtoistyöllä ei korvata palkkatyötä. Vapaaehtoistoiminta on keskinäistä tukea, auttamista ja yhteiskunnallista osallistumista, joka tuottaa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Vapaaehtoistoiminnan kohteena ovat yksittäiset ihmiset, yhteisöt tai ympäristöt.

Voiko yrityksen työntekijä tehdä vapaaehtoistyötä työajallaan?

Yritys voi antaa työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä tietyn määrän vapaaehtoistyötä työajalla tai toteuttaa yhdessä henkilöstönsä kanssa vapaaehtoistempauksen valitsemassaan kohteessa.

OP kannustaa vuoden 2017 aikana jokaista työtekijäänsä päiväksi vapaaehtoistoimintaan. Palkallinen työpäivä on osa OPn lahjaa 100 vuotiaalle Suomelle. Ehdotus vapaaehtoistyön tekemisestä on lähtöisin henkilöstöltä.

Kenelle Hiiop100.fi on tarkoitettu?

Kaikille suomalaisille – vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä järjestäville.

Mitä hyötyä Hiiop100.fi -sivustosta on?

Tavoitteena on madaltaa kynnystä tehdä vapaaehtoistyötä. Sivuston kautta löydät helposti ja kootusti yhdestä verkko-osoitteesta suomalaisen vapaaehtoistoiminnan.

Kuka voi ilmoittaa vapaaehtoistehtävän Hiiop100.fi-sivustolle?

Kuka tahansa Suomen lainsäädäntöä ja vapaaehtoistoiminnan määritelmää noudattava yksityishenkilö tai yhteisö.

Mitä vapaaehtoistoiminnan järjestäjä hyötyy Hiiop100.fi-sivustosta?

Järjestöt ja muut vapaaehtoistoiminnan järjestäjät saavat Hiiop100.fi viestinnässä maksutonta, valtakunnallista näkyvyyttä. Vapaaehtoistehtäviä ja -kokemuksia nostetaan esiin sosiaalisessa mediassa. Hiiop100.fi-sivuston avulla järjestö tavoittaa uusia vapaaehtoisia. Järjestöt voivat käyttää Hiiop100.fi-sivustoa ilmaiseksi ja itsenäisesti.

Kuka vastaa Hiiop100.fi-sivuston vapaaehtoistehtävien sisällöistä?

Vapaaehtoistehtävän organisoija vastaa sivustolla julkaistavan tehtävän ja varsinaisen tapahtuman sisällöstä, ajantasaisuudesta ja laadusta. Ilmoittaja vastaa myös ilmoittamansa toiminnan organisoinnista ja turvallisuudesta. Hiiop100.fi tarjoaa järjestöille mahdollisuuden markkinoida vapaaehtoistoimintaa, mutta ei takaa ilmoitusten oikeellisuutta eikä ole vastuussa ilmoitusten sisällöstä.

Miten vapaaehtoistehtävä ilmoitetaan Hiiop100.fi-sivustolle?

Kirjaudu sivulle ja täytä vapaaehtoistehtävän ilmoittamislomake Ilmoita tehtävä -osiossa. Kun tehtävä on valmis, lähetä se julkaistavaksi. Saat sähköpostin, kun tehtäväsi on julkaistu.

Pitääkö minun kirjautua Hiiop100.fi-sivustolle?

Vapaaehtoistehtävään ilmoittautuvan vapaaehtoisen ei tarvitse kirjautua sivulle. Riittää, että jätät yhteystietosi tehtävään ilmoittautuessasi. Jos haluat pitää kirjaa kaikista vapaaehtoistehtävistä, joihin olet ilmoittautunut tai osallistunut sivuston kautta, voit luoda tunnukset sivustolle.

Vapaaehtoistehtävän ilmoittajan tulee kirjautua sivulle. Kirjautuneena käyttäjänä voit ilmoittaa, muokata tapahtumiasi, olla yhteydessä kaikkiin vapaaehtoistehtäväsi osallistujiin sekä poistaa vapaaehtoisia tehtävästä.

Onko mahdollista, että ilmoittamaani vapaaehtoistehtävää ei julkaista?

Kyllä. OPn sivuston ylläpitäjillä on oikeus muokata ja poistaa lainvastaiset tai muuten loukkaavat ilmoitukset. Tarkistamme, että ilmoitukset täyttävät vapaaehtoistoiminnalle asetetut kriteerit. Voit tutustua vapaaehtoistoiminnan määritelmään kohdassa ”Mitä on vapaaehtoistoiminta?”. Ylläpitäjä voi myös palauttaa puutteelliset ja epäselvät ilmoitukset, joista ei käy esimerkiksi ilmi, mihin tehtävään vapaaehtoista haetaan ja mitä häneltä odotetaan. Muita esimerkkejä harkinnanvaraisesti julkaistavista ilmoituksista ovat rahankeräysilmoitukset sekä uskonnollista ja puoluepoliittista toimintaa koskevat ilmoitukset. Emme julkaise tapahtumia, joiden nimessä tai kuvauksessa on poliittisia tai uskonnollisia elementtejä.

Miten varmistetaan, että vapaaehtoiset osallistuvat tehtävään eivätkä vain ilmoittaudu ja jätä tehtävän ilmoittajaa varsinaisena päivänä pulaan?

Vapaaehtoiskeikan organisoija ja vapaaehtoinen linkitetään verkkopalvelun avulla yhteen. Organisoijaa kannustetaan pitämään yhteyttä ilmoittautuneisiin vapaaehtoisiin, mikä lisää sitoutumista vapaaehtoistoimintaan. Peruutuksia sattuu ja vapaaehtoiskeikan ilmoittaja voi palvelussa käydä poistamassa jo ilmoittautuneen peruuttajan, jolloin paikka vapautuu uudelleen.

Miksi sivustolla voi ilmoittaa sekä yksityisiä että kaikille avoimia tapahtumia?

Osa tapahtumista on suunnattu tietylle valmiille kohderyhmälle tai tapahtuma saattaa sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Käyttääkö OP ilmoittautuneiden tietoja liiketoiminnassaan?

Ei. Vapaaehtoistapahtumiin ilmoittautuneiden tietoja tullaan rekisterilainsäädännön mukaisesti käyttämään ainoastaan vapaaehtoistehtävistä viestimiseen. Tutustu rekisteriselosteeseen ja sivuston käyttöehtoihin, joissa tietojen käyttötarkoitus kerrotaan.

Miksi OP haluaa ylläpitää kaikille avointa vapaaehtoistoiminnan kohtaamispaikkaa?

OP on viime vuosina lanseerannut useita #suominousuun-avauksia. Sivusto on osa OPn Suomi 100 -tekoa ”100 vuotta vapaaehtoistyötä”. Sivuston kautta organisoidaan myös OPlaisten vuonna 2017 toteuttamat 12 000 vapaaehtoispäivää. Tällä teolla OP jatkaa yhteiskuntavastuun kantamista. Vapaaehtoistoiminnan kautta uskomme myös yhdessä tekemisen lisääntyvän – tällä on välillisesti vaikutusta myös suomalaisten keskinäiseen luottamukseen ja hyvinvointiin, jotka tukevat pitkällä aikavälillä myös talouttamme.

Miten sivuilla oleva vapaaehtoistyön laskuri toimii?

Hiiop100.fi-sivuston etusivulla oleva laskuri kertoo, kuinka paljon vapaaehtoispäiviä on tehty satavuotiaan Suomen kunniaksi. Laskuri laskee päivät henkilötyövuosiksi, joita on tavoitteena kerryttää yhteensä sata. 100 henkilötyövuotta on yhteensä 22 200 henkilötyöpäivää. Henkilötyöpäivän pituudeksi on arvioitu 7 tuntia 30 minuuttia eli laskurissa tämän pituinen työpäivä oletetaan yhdeksi henkilötyöpäiväksi. Sadan henkilötyövuoden saavuttamiseksi tarvitaan siis yhteensä 166 500 tuntia vapaaehtoistyötä.

Mistä näen tehtävääni ilmoittautuneet vapaaehtoiset?

Kun kirjaudut sivustolle ja menet oikeasta yläkulmasta omille sivuillesi, näet itse ilmoittamasi vapaaehtoistehtävät. Tehtävän kuvan alla on kolme ikonia, joista keskimmäisessä on ihmishahmoja. Tästä ikonista pääset näkemään ilmoittautuneet ja olemaan heihin yhteydessä.