Hiiop

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 30.12.2016

1 Rekisterinpitäjä

OP Osuuskunta Gebhardinaukio 1 Postiosoite PL 308 00013 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eveliina Nygren Gebhardinaukio 1 Postiosoite PL 308 00013 Helsinki hiiop(at)op.fi

3 Rekisterin nimi

Hiiop100.fi-verkkosivulle rekisteröityneet käyttäjät ja vapaaehtoistehtävään ilmoittautuvat.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan Hiiop100.fi sivustolla käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • kirjautuminen käyttäjätilille sekä käyttäjätunnusten ylläpito,
 • palvelusivuston toteuttaminen,
 • palvelusivuston asiallisuuden valvonta,
 • palvelun toimittaminen,
 • palvelun personointi,
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen ja palvelukehitys,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset,
 • tilastointi, sekä
 • muut vastaavat tarkoitukset, jotka eivät ole yhteensopimattomia yllä mainittujen kanssa.

Henkilötietoja käsitellään OPssa henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjät ovat Hiiop100.fi-verkkopalveluun rekisteröityneitä tapahtuman järjestäjiä ja/tai osallistujia. Rekisterin tiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään. Vapaaehtoistehtävään ilmoittautuminen ei edellytä rekisteröitymistä sivustolla. Kuitenkin kuhunkin vapaaehtoistehtävään ilmoittautuneista syntyy OPlle ja tapahtuman järjestäjälle rekisteri. Hiiop100.fi sivustolla vapaaehtoistehtävän ilmoittava vastaa kyseiseen vapaaehtoistehtävään ilmoittautuneiden henkilötietojen lainmukaisesta käytöstä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen käyttäjien osalta:

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana, nimimerkki ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
 • tieto käyttäjän lisäämistä sisällöistä,
 • mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot sekä
 • mikäli käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun Facebook-tunnuksellaan, sisältää rekisteri tiedot asiakkaan Facebook-tunnuksen, Linkedin-tunnuksen tai Google-tunnuksen tunnisteesta sekä tiedot käyttäjän profiilista (nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite).
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot (kohta 6)

Rekisterin tietosisältöjä säilytetään verkkosivuston olemassaolon ajan.

Vapaaehtoistehtävään ilmoittautuneiden osalta:

 • yhteystiedot, nimi, (käyttäjänimi), puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
 • mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot (kohta 6)

Rekisterin tietosisältöjä säilytetään vapaaehtoistehtävän olemassaolon ajan.

6 Evästeet

OP kerää käyttäytymisdataa palvelusta käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Kerättyä dataa käytetään palvelun toimittamiseen, personointiin, saumattoman käyttäjäkokemuksen tuottamiseen sekä palvelukehitykseen. Palvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Palvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot, yleisimmät palveluntarjoajat, käyttäjän selailema sivu sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Verkkopalveluun on upotettu sosiaalisen median näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka Hiiop100.fi-verkkopalvelun tarjoajasta riippumatta saattavat asentaa selaimeesi evästeitä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • käyttäjältä itseltään Hiiop100.fi-verkkopalvelun kautta sekä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vapaaehtoistehtävään ilmoittautuvan tiedot luovutetaan tapahtuman järjestäjälle. Tapahtuman järjestäjä vastaa tietojen käytöstä henkilötietolain mukaan.

Vapaaehtoistehtävien järjestämiseksi sivuston kautta OP kerää rekisteröityneiden käyttäjien tiedot yhteen rekisteriin. OP voi luovuttaa henkilötietoja verkkopalvelua ylläpitävälle sopijakumppanille. Sopijakumppanille tietoja luovutettaessa huomioidaan henkilötietolain ja tämän rekisterin velvoitteet. Tietoja luovutettaessa sopijakumppani vastaa tietojen käytöstä henkilötietolain mukaisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei järjestelmän toimesta luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kunkin tapahtuman järjestäjänä toimiva kolmas osapuoli vastaa kyseisen tapahtuman osalta henkilötietojen henkilötietolain mukaisesta käytöstä.

9 Rekisterinsuojauksen periaatteet

Järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain rajattu määrä työntekijöitä, jotka ovat tekemisissä tietojen kanssa. Tiedot kerätään järjestelmään, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista tai poistamista koskevan pyynnön.

12 Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI Vaihde: 029 56 66700 Fax: 029 56 66735 Toimiston sähköposti: tietosuoja@om.fi