Hiiop

27.11.2017

Valokeilassa Vuoden vapaaehtoisehdokas: Seppo Paakkinen

Katja Salmi

Seppo Paakkinen on Aurinkoinen hymy ry:n perustaja. Hän on ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi 2017.

Työskennellessään Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijänä vuonna 2004 hän oli ideoimassa alueen vähävaraisille asukkaille sekä päihde- ja mielenterveysapua tarvitseville asiakkaille matalan kynnyksen toimintaa, jossa oli kuntouttava työote. Toiminnassa pyrittiin asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen osallistavan sosiaalityön menetelmin.

Seppo kertoo, että uusi työote mahdollisti vertaistukiryhmätoiminnan käynnistämisen, mikä oli oleellinen askel osalle asiakkaista oman elämän haltuunotossa. Näin perustettiin oma-apuryhmät kuten AA, NA, A-kilta, yhden vanhemman ryhmä, kulttuuriryhmä, liikuntaryhmät ja palstaprojekti. Keväisin korjattiin polkupyöriä ja kesäisin järjestettiin yhteisiä pyöräretkiä aina Viroon asti. Työ huipentui lopulta kodittomien auttamiseen, mistä esimerkkinä Helsingin Myllypuron kirkolla edelleenkin järjestettävä Kodittomien yö.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspuolen organisaatiomuutoksen seurauksena matalan kynnyksen työmuoto siirrettiin sosiaalityöstä terveyspalvelujen puolelle. Uuden organisaation viranomaislähtöisessä työssä ei ollut sijaa vertaistukitoiminnalle. Asiakkaiden ja vertaistuen toivomuksesta perustettiin yhdistys Aurinkoinen Hymy ry 27.12.2014. Toiminta on laajentunut vuosien saatossa, ja nyt yhdistyksellä on jopa oma virkistys- ja lomapaikka Helsingin Vartiosaaressa.

Sepon erityisvahvuuksia vapaaehtoisena ovat liikunta, palstaviljely, retkitoiminta ja osallistava sosiaalityö. Vapaaehtoinen saa tehdä työtä sydämellä, minkä Seppo kokee vapaaehtoisuudessa kaikista tärkeimmäksi. Se, että näkee työnsä tulokset - kohtaa ihmisiä, jotka ovat saaneet elämänhallinnan takaisin tai löytäneet väylän uuteen ammattiin tai takaisin työelämään – auttaa Seppoa jaksamaan vapaaehtoistyössä. Voimaa antaa myös nähdä se elämänilo, joka asiakkaille on palautunut harrastusten ja mielekkään tekemisen kautta.

Vapaaehtoistyö on opettanut Sepolle ihmisten kunnioittamista, heidän ainutkertaisuutensa ja omaperäisyytensä ymmärtämistä sekä selviytymistaitoja. Hän haluaisi vielä oppia vaikeasti syrjäytyneiden – tai Sepon sanoin syrjäytettyjen - ihmisten kohtaamista, jotta nämä rohkenisivat ottaa vastaan apua ja uskoisivat, että jollakulla on aitoa halua auttaa heitä, vaikkei auttaja olisikaan kokenut samaa mitä moni apua tarvitseva on joutunut kestämään vuosikaudet.

Seppo näkee vapaaehtoistoimintaan osallistumisen tärkeyden vertaistoiminnan mahdollistamisessa.

—Vertainen eli vertaistuki pystyy parhaiten vaikuttamaan autettavaan, mutta me vapaaehtoiset teemme tämän auttamisen vertaisille mahdolliseksi, koska luomme toiminnalle puitteet ja mahdollistamme paljon muutakin kuin vertaistukitoimintaa - olemme arjessa mukana kulkijoita.

Vapaaehtoistyö on Sepolle elämäntapa. Hän sanoo, että pyrkii vapaaehtoisena tekemään sen minkä kokee tärkeäksi lähimmäisille ja tälle yhteiskunnalle. Seppo kokee saaneensa yhteiskunnalta paljon, ja siksi pyrkii omalta osalta tekemään siitä entistä paremman, monimuotoisemman, viihtyisämmän ja tasa-arvoisemman.

Vuosien vapaaehtoistyöstä on kertynyt paljon mieleenpainuvia kokemuksia.

— Mies, joka perusti oman yrityksen päästyään koulutukseen, yli 50-vuotias mies, joka lähti opiskelemaan lähihoitajaksi ja työllistyi, alkoholisti, joka vihdoin uskaltautui astumaan AA-ryhmän ovesta ja raitistui, Seppo luettelee.

Ehkä eniten Seppoa hämmästyttävät ne vapaaehtoiset, jotka eläkkeelle jäätyäänkin jaksavat omalla esimerkillään auttaa niitä, jotka yhteiskunta on syrjäyttänyt. Erityisesti hän kunnioittaa naisia, jotka tekevät vapaaehtoistyötä taloudellisesti, henkisesti ja kulttuurisesti vaikeassa asemassa olevien maahanmuuttajien parissa.

  • Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 2.12.2017 Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Yleisöäänestyksellä valittiin kymmenen kärki, josta arvovaltainen raati valitsee voittajan. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä.

Seuraa vapaaehtoisteemaista keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kerro, millainen on sinun päiväsi vapaaehtoisena #hiiop

  • Facebook: @Hiiop
  • Instagram: @Hiiop100
  • Twitter: @Hiiop100