Hiiop

01.12.2017

Valokeilassa Vuoden vapaaehtoisehdokas: Eva Korkiala-Blomqvist

Katja Salmi

Eva Korkiala-Blomqvist toimii vapaaehtoisena kahdessa senioreille suunnatussa järjestössä. Toisessa niistä, SenioriFoorumissa, hän on ollut mukana sen alkutaipaleelta asti.

Vajaa vuosi sen jälkeen, kun Eva jäi eläkkeelle, hän huomasi lehti-ilmoituksen, jossa Tuomiokirkkoseurakunta ja Kansan Raamattuseura hakivat vapaaehtoisia uutta keskiviikkotapahtumaa varten. Koska Evalla oli vapaa-aikaa ja halua käyttää sitä muiden hyväksi sekä aikaa tutustua uusiin ihmisiin ja mielenkiintoa oppia uutta, hän ilmoittautui mukaan. Eva kertoo saaneensa heti vastuullisen tehtävän: hän vastasi kaikesta muusta paitsi luennoitsijoiden hankkimisesta. Pari kuukautta Evan mukaantulon jälkeen, maaliskuussa 2007 keskiviikkotapahtuma nimettiin SenioriFoorumiksi.

Joitakin vuosia sitten SenioriFoorumissa vieraili Enter ry:n puheenjohtaja kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Evalla ja hänen miehellään oli ongelmia tietokoneohjelmien lataamisessa, joten he kääntyivät Enterin vapaaehtoisten vertaisopastajien puoleen. Samalla he päättivät liittyä jäseniksi. Enter ry:n toiminta tuntui Evasta niin mielenkiintoiselta ja antoisalta, että hän ilmoittautui pikimmiten vapaaehtoiseksi. Kesäkuussa 2012 Evalle ehdotettiin jäsensihteerin tehtävää, jota hän hoitaa edelleen. Hän oli myös hallituksen jäsenenä neljä vuotta.

Evan mielestä Enter ry:n vapaaehtoistyössä antoisinta on, että saa ratkaista ihmisten tietoteknisiä ongelmia ja auttaa heitä selviytymään niistä. Hän iloitsee, että saa välittää oppimiaan asioita eteenpäin ja tehdä tunnetuksi järjestön toimintaa. Vapaaehtoisena toimiessaan myös Eva itse on oppinut paljon uutta ja hyödyllistä tietotekniikasta.

Eva on toiminut myös vapaaehtoisena matkanjohtajana ja retkien vetäjänä. Häntä innostavat kiinnostavien retkikohteiden löytäminen sekä retkiohjelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen. Ja tietysti retkien vetäminen. Hyväntuuliset matkallelähtijät sekä heidän kiitollisuutensa onnistuneesta retkestä ovat Evalle suuri ilonaihe. Osallistuminen retkille on antanut myös Evalle itselleen uusia kokemuksia ja lisäsisältöä elämään. Eva nauttii erilaisten ihmisten kohtaamisesta, ja vapaaehtoistyön kautta syntyneet ystävyyssuhteet rikastuttavat hänen elämäänsä.

Ihmisten hyvinvointi on Evalle sydämen asia. Hänestä on palkitsevaa huomata, että on tuottanut ihmisille miellyttävää vaihtelua tavalliseen arkipäivään. Iloiset, tyytyväiset ihmiset ja positiivinen palaute motivoivat vapaaehtoistyössä. Viime syksyn konserttimatka Lahden Sibeliustalolle onnistui yli odotusten ja sai osallistujilta runsaasti kiitosta, Eva muistelee mielissään. Retkillä monet ovat löytäneet itselleen uusia ystäviä eivätkä koe itseään enää yksinäisiksi, mikä tuo Evalle iloa ja mielihyvää. Vapaaehtoisena Eva on oppinut organisoimaan ja ymmärtämään hyvän yhteishengen merkityksen.

— SenioriFoorumissa opin näkemään erilaisten ihmisten kyvyt hoitaa erilaisia tehtäviä ja sijoittamaan heidät heille sopiviin tehtäviin. Itse pitää olla avoimin mielin mukana toiminnassa sekä luoda yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta vapaaehtoisten joukossa. Toisten ihmisten huomioiminen ja heidän tuntemisensa on erittäin tärkeää.

Vapaaehtoistoiminta viikko- ja kuukausiohjelmineen rytmittää Evan elämää. Vapaaehtoisena hän nauttii jokaisesta hetkestä.

— Tällä hetkellä en voisi ajatella elämääni ilman vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö antaa voimia seuraavaan päivään ja olen sen kautta oppinut antamaan arvoa mitä erilaisimmille asioille.

  • Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 2.12.2017 Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Yleisöäänestyksellä valittiin kymmenen kärki, josta arvovaltainen raati valitsee voittajan. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä.

Seuraa vapaaehtoisteemaista keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kerro, millainen on sinun päiväsi vapaaehtoisena #hiiop

  • Facebook: @Hiiop
  • Instagram: @Hiiop100
  • Twitter: @Hiiop100