Hiiop

Vanliga frågor

Vad är Hiiop100.fi?

Hiiop100.fi är ett torg och en träffpunkt för frivilligarbete. Här hittar du lätt de sätt och platser för frivilligarbete som passar just dig. Du kan leta efter frivilliguppdrag enligt tema, plats och tidpunkt. På webbplatsen kan du också annonsera frivilliguppdrag som du själv arrangerar och söka volontärer samt via webbplatsen samla in anmälningar till ditt frivilliguppdrag. Innehållet på webbplatsen ökar i takt med att arrangörer av frivilligverksamhet börjar använda den.

Webbplatsen Hiiop100.fi drivs och utvecklas av Medborgararenan. OP donerade tjänsten Hiiop100.fi för förmedling av frivilligarbete till Medborgararena 30.11.2019. I anslutning till webbplatsen samarbetar Medborgararenan nära med arrangörer av frivilligverksamhet.

För vem är Hiiop100.fi avsedd?

För alla finländare – dem som är intresserade av frivilligarbete och dem som ordnar frivilligarbete.

Vad är nyttan med webbplatsen Hiiop100.fi?

Målet är att sänka tröskeln för frivilligarbete. Via webbplatsen hittar du lätt finländskt frivilligarbete på en och samma webbadress. På webbplatsen kan du också annonsera frivilliguppdrag som du själv arrangerar och söka volontärer samt via webbplatsen samla in anmälningar till ditt frivilliguppdrag. Innehållet på webbplatsen ökar i takt med att arrangörer av frivilligverksamhet börjar använda den.

Vad är frivilligverksamhet?

Frivilligverksamhet består av verksamhet som är öppen för alla, som utförs av fri vilja, utan lön eller ersättning samt till förmån för en tredje part utanför familje- eller vänkretsen. Frivilligarbete ersätter inte lönearbete. Frivilligverksamhet är ömsesidigt stöd, hjälpande och samhälleligt deltagande som genererar välbefinnande och gemensam fördel. Föremål för frivilligverksamhet är enskilda människor, samfund eller miljön.

Hur anmäler jag mig som frivillig?

Då du har hittat ett lämpligt uppdrag, ska du fylla i din kontaktinformation under uppdraget och klicka på Anmäl dig. Uppskatta hur många dagar du kommer att använda till frivilligarbete. Den som anmält uppdraget får din kontaktinformation och du får ett e-postmeddelande som innehåller en bekräftelse och anmälarens kontaktinformation. Organisatören av frivilliguppdraget kontaktar dig med ytterligare information och du kan också själv be organisatören om tilläggsinformation.

Vem kan annonsera frivilliguppdrag på Hiiop100.fi?

Varje privatperson eller samfund som iakttar finsk lag och definitionen av frivilligverksamhet.

Vilken nytta har de som arrangerar frivilligverksamhet av webbplatsen Hiiop100.fi?

Via Hiiop100.fi får organisationer och andra arrangörer av frivilligverksamhet avgiftsfritt riksomfattande synlighet. Frivilliguppdrag och erfarenheter av frivilligarbete lyfts fram på sociala medier. Via webbplatsen Hiiop100.fi når organisationerna nya volontärer. Organisationerna får använda webbplatsen Hiiop100.fi gratis och självständigt.

Hur anmäls frivilliguppdrag på Hiiop100.fi?

  • Skapa dig en kod
  • Skapa ett lösenord så fort som möjligt så att lösenordslänken inte hinner bli föråldrad. (Om detta händer, kan du beställa ett nytt lösenord genom att klicka på “Jag har glömt mitt lösenord” på inloggningssidan.)
  • Logga in i tjänsten på Hiiop100.fi
  • Välj Lägg till frivilliguppdrag och fyll i uppgifterna för ditt uppdrag, lägg till den exakta platsen och en bild som väcker intresse. Skriv din annons klart och koncist, en slagkraftig rubrik lockar frivilliga!
  • Förhandsgranska och publicera uppdraget. Medborgararenans kontrollerar uppdragets lagenlighet och publicerar det på sidan så fort som möjligt. Du får ett e-postmeddelande då uppdraget har publicerats.
  • Marknadsför ditt uppdrag till potentiella frivilliga genom att dela länken till evenemanget.
  • Du får alltid ett meddelande då en frivillig anmäler sig till ditt uppdrag. Kontakta de frivilliga innan evenemanget äger rum.
  • Om du inte får meddelanden, ta dig en titt i din skräppostmapp. Lär din e-post att meddelandet har kommit från en pålitlig källa genom att överföra meddelandet till Inkorgen.
  • Vid behov kan du ändra ditt uppdrag genom att logga in på sidan.
  • Ändra inte längre uppdraget då det har upphört. Gör hellre en ny lockande annons.

Var ser jag de frivilliga som har anmält sig till mitt uppdrag?

Logga in på sidan och gå till din profil uppe i det högra hörnet. I din profil ser du de frivilliguppdrag som du har lagt till. Under rubriken för uppdraget finns tre ikoner, i den mellersta syns människofigurer. Via den här ikonen kan du se vem som har ställt upp och kontakta dem.

Vad gör jag om länken till mitt lösenord blir föråldrad?

Ifall länken till ditt lösenord blir föråldrad medan du skapar en kod på sidan, är det ingen fara. Du kan få ett nytt lösenord genom att på inloggningssidan klicka på “Jag har glömt mitt lösenord”. Då skickar sidan dig en ny lösenordslänk. Då du skapar dig en kod, ska du kontrollera att länken till lösenordet inte av misstag har hamnat i skräppostmappen. E-postadressen är din användarkod. Den kan inte ändras i efterskott. Det går inte heller att byta e-postadress för en profil som har gjorts med en annan e-postadress.

Varför finns det både privata uppdrag och uppdrag som är öppna för alla på webbplatsen?

En del av uppdragen riktar sig till en viss färdig målgrupp eller så kan ett uppdrag innehålla konfidentiell information.

På Hiiop100.fi kan du antingen lägga till ett uppdrag som är öppet för alla eller ett privat uppdrag. Alla som söker uppdrag på sidan kan anmäla sig till ett offentligt uppdrag. Ett privat uppdrag syns inte på listan över uppdrag eller då man söker uppdrag. Frivilliga kan anmäla sig till ett sådant uppdrag normalt via en separat länk. Anmälaren av ett privat uppdrag får en separat privat länk till uppdraget i sin e-post. Kom ihåg att dela länken till det privata uppdraget till dem som du vill bjuda in till det privata uppdraget, så att de frivilliga hittar ditt uppdrag.

Hur ändrar jag mitt frivilliguppdrag på Hiiop100.fi?

Logga in på sidan och gå till din profil uppe i det högra hörnet. I din profil ser du de frivilliguppdrag som du har lagt till. Under rubriken för uppdraget finns en bild på en penna. Via den här ikonen kan du ändra uppdraget, göra ändringarna, spara och publicera dem. Kontrollerar uppdragets lagenlighet och publicerar det på sidan så fort som möjligt. Du får ett e-postmeddelande då ändringarna har publicerats. Ändra inte ett uppdrag som redan har upphört – lägg hellre till ett nytt lockande uppdrag i stället för att fortsätta med det gamla.

Vad gör jag om jag inte lyckas publicera ett uppdrag på Hiiop100.fi?

Om publiceringen inte lyckas, kontrollera att du har fyllt i alla fält rätt. Du ska välja uppdragets adress eller ort i en meny på sidan. Om du fyller i uppgifter om din organisation, ska du inte lägga till någon länk i fältet Arrangerande sammanslutning eller organisation. I fältet Berätta om er verksamhet kan du lägga till en länk till exempel till hemsidan för evenemanget eller organisationen.

Vem ansvarar för innehållet i frivilliguppdragen på Hiiop100.fi?

Den som organiserar ett frivilliguppdrag ansvarar för innehållet i den annons som publiceras på webbplatsen och i det egentliga uppdraget samt för att de är aktuella och för deras kvalitet. Annonsören ansvarar också för organiseringen av den annonserade verksamheten och för dess trygghet. Hiiop100.fi erbjuder organisationer möjlighet att marknadsföra frivilligverksamhet, men garanterar inte annonsernas riktighet och ansvarar inte för deras innehåll.

Måste jag logga in på Hiiop100.fi?

Som volontär behöver du inte logga in. Det räcker med att du lämnar din kontaktinformation då du anmäler dig till ett uppdrag. Om du vill att de frivilliguppdrag som du har anmält dig till eller deltagit i via webbplatsen ska registreras, kan du skapa koder för webbplatsen.

Den som lägger till ett frivilliguppdrag måste logga in på webbplatsen. Som inloggad användare kan du lägga till och ändra dina uppdrag, hålla kontakt med dem som deltar i ditt frivilliguppdrag samt ta bort volontärer från uppdraget.

Är det möjligt att ett frivilliguppdrag som jag har lagt till inte publiceras?

Ja. Administratören av Medborgararenans webbplats har rätt att redigera och ta bort lagstridiga eller annars kränkande annonser. Vi kontrollerar att annonserna uppfyller kriterierna för frivilligverksamhet. Läs definitionen på frivilligverksamhet i punkten ”Vad är frivilligverksamhet?”. Redaktionen kan också returnera bristfälliga och otydliga annonser som inte berättar till exempel för vilket uppdrag volontärer söks eller vilka förväntningar som ställs på volontären. Andra exempel på annonser som publiceras enligt prövning är penninginsamlingsannonser samt annonser som gäller religiös eller partipolitisk verksamhet.

Hur kan man försäkra att volontärerna deltar i uppdraget och inte bara anmäler sig och sedan lämnar arrangören i sticket på den egentliga dagen?

Den som organiserar ett frivilliguppdrag och volontären länkas samman via nättjänsten. Organisatören uppmuntras att hålla kontakt med de anmälda volontärerna, vilket ökar engagemanget för frivilliguppdraget. Ibland lämnar någon ändå återbud, och annonsören kan i tjänsten ta bort en anmäld volontär som lämnat återbud, varvid platsen frigörs på nytt.